HLIS บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Happyland International Security Co,. Ltd.

             บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนจากชื่อเดิมคือบริษัท แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี

            บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใช้ชื่อย่ออย่างเป็นทางการ คือ HLIS (Happyland International Security) ด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา การให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ให้พร้อมดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ HLIS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 100 หน่วยงาน และมีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย HLIS เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

About Us

บริการของเรา

HLIS เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมการคัดสรรพนักงานและฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน ให้พนักงานมีความกระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อสามารถดูแลชีวิตและทรัพย์สิน สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับเรา

ลูกค้าของเรา

กว่า 10 ปีที่ HLIS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ด้วยความสามารถในการ HLIS ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงาน สถานที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง บริษัท ห้างร้าน หมู่บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้าต่างๆ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ ให้ HLIS ดูแลรักษาความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง

เราเป็น บริษัท รปภ. ที่สื่อสารดี

กล่าวคำทักทยด้วยคำสุภาพ ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ
มีการประสานงานและการติดตามงาน
จนเสร็จสมบูรณ์

เราเป็น บริษัท รปภ. ที่เอาใจใส่ดี

มีสมาธิในการฟัง
ฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ค้นหาความต้องการ
และอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือ

เราเป็น บริษัท รปภ. ที่มีพฤติกรรมดี

กริยา สุภาพ เรียบร้อย
บุคลิกภาพดีแต่งกายมีระเบียบ
อปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน

logo-รปภ 3