• บริษัทยาม,บริษัทรปภ.,hlis,จ้าง รปภ.,รักษาความปลอดภัย

     บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ โดยเปลี่ยนชื่อมาจากเดิม คือ บริษัท แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี

    บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการให้ใช้ชื่อย่ออย่างเป็นทางการ คือ HLIS (Happyland International Security) เนื่องด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ HLIS ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชน มากกว่า 100 หน่วยงาน ที่สำคัญ HLIS มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

About Us

“HLIS” เราใส่ใจในทุกๆ เรื่องความปลอดภัย จากทีมงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

     บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ “HLIS ป็นบริษัทหนึ่งในเครือแฮปปี้แลนด์กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า, ศูนย์อาหาร, บริการพื้นที่เช่า, ธุรกิจให้บริการ และคร่ำหวอดอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 40 ปี ได้รับการยอมรับในชื่อเสียง และคุณภาพการให้บริการจากคู่ค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

     HLIS เริ่มก่อตั้งมาด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย มากกว่า 10 ปี โดยมีความพร้อมที่จะให้ บริการรักษาความปลอดภัย ทุกประเภท มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ และยังพร้อมให้ความช่วยเหลือ บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพราะเราทราบ และตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการรักษาความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับงานบริการรักษาความปลอดภัยให้สูงกว่ามาตรฐานอยู่เสมอ และเพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัย อุ่นใจ ที่ไว้วางใจให้ HLIS ดูแลคุณ

คำขอบคุณจากลูกค้า

Testimonal_๑๗๐๗๐๓_0007เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

"การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งทางด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อ ครับ"

เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร

บริการของเรา

HLIS เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมการคัดสรรพนักงานและฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน ให้พนักงานมีความกระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อสามารถดูแลชีวิตและทรัพย์สิน สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับเรา

ลูกค้าของเรา

กว่า 10 ปีที่ HLIS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ด้วยความสามารถในการ HLIS ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงาน สถานที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง บริษัท ห้างร้าน หมู่บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้าต่างๆ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ ให้ HLIS ดูแลรักษาความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง

เราเป็น บริษัท รปภ. ที่สื่อสารดี

กล่าวคำทักทยด้วยคำสุภาพ ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ
มีการประสานงานและการติดตามงาน
จนเสร็จสมบูรณ์

เราเป็น บริษัท รปภ. ที่เอาใจใส่ดี

มีสมาธิในการฟัง
ฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ค้นหาความต้องการ
และอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือ

เราเป็น บริษัท รปภ. ที่มีพฤติกรรมดี

กริยา สุภาพ เรียบร้อย
บุคลิกภาพดีแต่งกายมีระเบียบ
อปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน

logo-รปภ 3