• บริษัทยาม,บริษัทรปภ.,hlis,จ้าง รปภ.,รักษาความปลอดภัย

     บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์โดยเปลี่ยนชื่อมาจากเดิมคือ บริษัท แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี

    บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการให้ใช้ชื่อย่ออย่างเป็นทางการคือ HLIS (Happyland International Security) เนื่องด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ HLISได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชน มากกว่า 100 หน่วยงาน ที่สำคัญ HLIS มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

about

“HLIS” เราใส่ใจในทุกๆ เรื่องความปลอดภัย จากทีมงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

     บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดหรือบริษัทจัดหารปภ “HLISป็นบริษัทหนึ่งในเครือแฮปปี้แลนด์กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า, ศูนย์อาหาร, บริการพื้นที่เช่า, ธุรกิจให้บริการ และคร่ำหวอดอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 40 ปี ได้รับการยอมรับในชื่อเสียง และคุณภาพการให้บริการจากคู่ค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

     บริษัท HLIS เริ่มก่อตั้งมาด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า10ปีโดยมีความพร้อมที่จะให้ บริการรักษาความปลอดภัย ทุกประเภท และ HLIS  มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญและยังพร้อมให้ความช่วยเหลือบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจเพราะเราทราบและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นพัฒนางาน บริการรักษาควาปลอดภัยและใส่ใจในคุณภาพของบุคลากรเพื่อยกระดับงานบริการรักษาความปลอดภัยให้สูงกว่ามาตรฐานอยู่เสมอและเพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัยอุ่นใจที่ไว้วางใจให้เราดูแลคุณ

คำขอบคุณจากลูกค้า

 
Testimonal_๑๗๐๗๐๓_0007


เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย


"การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐ ที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง
ทั้งด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ HLIS ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อครับ"

 

HLIS VIDEOS 

บริษัทจัดหา รปภ.

บริษัท HLIS เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมการคัดสรรพนักงานและฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน ให้พนักงานมีความกระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อสามารถดูแลชีวิตและทรัพย์สิน สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับเรา บริษัทจัดหารปภ HLIS

ลูกค้าของเรา

กว่า 10 ปีที่ บริษัทจัดหารปภ  “HLIS” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ด้วยความสามารถใน บริษัทจัดหารปภ ที่ให้ บริการรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงาน และสถานที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง บริษัท ห้างร้าน หมู่บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้าต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานราชการ ให้ บริษัทจัดหารปภ “HLIS” ดูแลรักษาความปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามุ่งเน้นจะเป็น บริษัทจัดหารปภ  ชั้นนำของเมืองไทย

เราให้บริการรักษาความปลอดภัย

กล่าวคำทักทยด้วยคำสุภาพ ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ
มีการประสานงานและการติดตามงาน
จนเสร็จสมบูรณ์

เราพร้อมให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่เอาใจใส่ดี

ฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ค้นหาความต้องการ
และอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือ

เราเป็น บริษัท รปภ. ที่มีพฤติกรรมดี

ด้านการรักษาความปลอดภัย

กริยา สุภาพ เรียบร้อย
บุคลิกภาพดีแต่งกายมีระเบียบ
อปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน
ที่เป็นมากกว่า บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัทจัดหารปภ,บริษัท รปภ,บริการรักษาความปลอดภัย,บริการรักษาความปลอดภัย,บริษัทรักษาความปลอดภัย