บริษัทรักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จัดอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับการบริการและการรักษาความปลอดภัย

 

     บริษัทรักษาความปลอดภัย “HLIS” คำนึงถึงความปลอดภัย และการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีต่อลูกค้าทุกท่าน จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา และฝึกอบรม พร้อมครูผู้ฝึกรักษาความปลอดภัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ให้แก่เหล่าพนักงานรักษาความปลอดภัย  HLIS ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ และชำนาญถึงการบริการที่มีมาตรฐาน สำหรับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับงานบริการ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก HLIS