ชื่นชม! รปภ. HLIS ประจำที่ “นิฮอนมาชิ” เก็บกระเป๋าได้ โดยภายในกระเป๋ามีทั้งเงินสด พลาสปอร์ต และเอกสารสำคัญมากมาย พร้อมส่งคืนแก่ลูกค้า ด้านเจ้าของชื่นชมความมีน้ำใจ สร้างความเชื่อมันและภาพลักษณ์ที่ดีทาง นิฮอนมาชิ และ บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอย่างยิ่ง