มอบกำลังใจให้ รปภ. HLIS จามจุรีสแควร์

 

        นางสาว ณัฐพรรณ  ทองโต ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายการตลาดฯ บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (HLIS) กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์ เข้าพนักงาน รปภ.พร้อมพูดคุยสอบถาม และมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน ณ ไซต์งานตึกจามจุรีสแควร์

เพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเราดูแลพนักงานให้มีความสุขกับการทำงานได้
สิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลไปถึงการบริการที่ดีที่พนักงานจะส่งมอบบริการดีๆแก่ลูกค้า