รปภ. ใจหล่อ!

ช่วยจับโจรปล้นธนาคารในขณะนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่

 

     นายชยวีร์ คีตวรนาฏ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์ ประกาศเกียรติคุณ โดยมอบเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ให้แก่ นายพยุง มาเม้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่แสดงความกล้าหาญ ช่วยจับคนร้ายที่ใช้มีดพยายามจี้ชิงเงินใน ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าอิฐ ในขณะที่ไปทำธุรกรรมทางธนาคาร

     โดยนายชยวีร์ คีตวรนาฏ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจในตัวพนักงาน เนื่องจากทางบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอดทั้งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100% รวมถึงการใส่ใจรายได้ และสวัสดิการของพนักงาน รปภ. HLIS ที่จะต้องมีความมั่นคง ตลอดจนสร้างให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยอยากให้พนักงานทุกคนยึดถือการกระทำเช่นนี้เป็นแบบอย่าง