ส.ขอนแก่น คือลูกค้าสำคัญของบริษัท เราให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัย ที่ให้บริการตั้งแต่จุดแลกบัตร ลานจอดรถ จุดตรวจบุคคลเข้าอาคาร โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะในทุกจุด เชื่อมั่นในความปลอดภัยและงานให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล

“HLIS รักษาความปลอดภัย ระดับมาตรฐานสากล”