อีกหนึ่งคำบอกเล่า จากลูกค้า “การท่าเรือแห่งประเทศไทย”รปภ. ไว้วางใจ HLIS Security

     “เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร”
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้ใช้บริการของเรา
“การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งทางด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อ ครับ”

19702075_511024482562955_6792085523843412472_n