คนดีน่ายกย่อง!!  รปภ. HLIS ซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ

 

      นายสมกิจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ “HLIS” ประจำการรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ โดยในกระเป๋าสตางค์มีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงรีบนำส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในศูนย์การค้าฯ ทำการประกาศหาเจ้าของ จนมีผู้มาแสดงตนและขอรับกระเป๋าเงินคืน