HLIS เราจัดให้มีการดูแลมาตรฐานการปฎิบัติงาน และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.  เพื่อให้ลูกค้าได้รับการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน  จึงจัดให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจสอบการทำงานของ รปภ. ทุกสัปดาห์ โดยในการเข้าตรวจแต่ละครั้ง จะเริ่มจากการตรวจแถว ตรวจสอบการปฎิบัติงานประจำจุด ตรวจการลงตารางเวลาทำงาน  และเข้าพบกับผู้ว่าจ้าง เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน และรับความคิดเห็น พร้อมนำกลับไปแก้ไขแนวทางการปฎิบัติงานของ รปภ.  เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดจาก รปภ.HLIS ของเรา