• บริษัทยาม,บริษัทรปภ.,hlis,จ้าง รปภ.,รักษาความปลอดภัย

รับสมัคร รปภ.
จำนวนมาก!!

02 049 5500 ต่อ 459,454

คุณสมบัติ : เพศชาย /หญิง  อายุ 18 ปี ขึ้นไป  
อ่านออก เขียนได้  มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการดี มีมาตรฐาน
– มีเบิกเงินรายวัน 200 บาท และรายสัปดาห์ 700 บาท
– เบี้ยขยัน , OT และมีวันหยุด
– สามารถทำงานวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ได้ค่าแรงพิเศษ
– มีบ้านพักให้พนักงาน
– ค่าตอบแทนจ่ายผ่านบัญชี (ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน)
– ค่าโทรศัพท์ /ค่าตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
– วันหยุดประจำปี /สิทธิ์ในการลาพักร้อน (ได้รับค่าแรง)
– ประกันสังคม /กองทุนทดแทน
– ประกันชีวิต (100,000 บาท)
– ประกันอุบัติเหตุ (10,000 บาท)
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– การฝึกอบรมประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท และมงคลสมรส
– เงินฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา บุตร)
– กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพักรักษาที่โรงพยาบาล
– ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ระดับประถม และมัธยม
– เงินรางวัลพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท /ผลการประเมินการทำงานของพนักงาน / ลูกค้า)

เราเชื่อว่า … หากพนักงานมีความสุข ก็จะส่งต่อไปความสุขไปยังลูกค้าทุกคน

สนใจติดต่อ บริษัทจัดหารปภ หรือฝ่ายกำลังพลโดยตรง

สำนักงานฯ 02 049 5500 ต่อ 459,454

บริษัทจัดหา รปภ