• บริษัทยาม,บริษัทรปภ.,hlis,จ้าง รปภ.,รักษาความปลอดภัย

การคัดสรรพนักงานและการฝึกอบรม

บริษัทจัดหารปภ  HLIS สำหรับพนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นก่อนให้ บริการรักษาความปลอดภัย เพื่อพร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของคุณอย่างเต็มความรับผิดชอบด้วย บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ให้บริการระดับมาตรฐานสากล ที่คุณจะทำให้คุณประทับใจตลอดการใช้บริการ

หลักสูตรการฝึกอบรมมาตราฐาน บริษัทรักษาความปลอดภัย

 1. การตรวจวัตถุต้องสงสัย
 2. การจดจำรูปพรรณ สัณฐาน/ยานพหนะ
 3. การควบคุมบุคคล
 4. การควบคุมยานพาหนะ
 5. การควบคุมสถานที่
 6. การตรวจค้น
 7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 8. การฝึกระเบียบแถวทุกวัน
 9. การฝึกอบรมจราจร
 10. การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง
 11. การอบรมวิชา รปภ.
 12. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 13. การจับสัตว์ร้าย