เยี่ยมพนักงานรปภ. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
บริษัท HLIS ของเรา จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมพนักงานรปภ. เพื่อการสร้างกำลังใจในการทำงาน และพูดคุย เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆในการทำงาน พร้อมมอบของขวัญ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
โดยครั้งนี้ ผู้บริหารของเราได้เข้าเยี่ยม หน่วยงานสยามกิตต์ และ หน่วยงานวิทยกิตติ์ และได้พูดคุยกับรปภ.ทุกนาย รับฟังปัญญาในการทำงานที่รปภ.ต้องเจอ และพร้อมนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไข เพราะเราให้ความสำคัญกับรปภ.ทุกนาย และเข้าใจว่าการทำงานของรปภ.นั้น ต้องเจอกับหลายปัญหา การช่วยสร้างกำลังใจในการทำงานจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะทำเพื่อพนักงานรปภ.ทุกนาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กำลังใจนี้จะเป็นส่วนให้รปภ.ของเรามอบบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา