BMAM EXPO ASIA
GREEN BUILDING & RETROFIT EXPO ASIA 2017


งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน อสังหาริมทรัพย์ และด้านระบบวิศวกรรมอาคาร ความปลอดภัยในอาคารสูงต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560

เข้าชมงานฟรี! ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 บูธ F23